Αριθμός Πρακτικού 15, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας