Αριθμός Πρακτικού 15, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Μαίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΒΤ47ΛΗ-Υ30 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ