Αριθμός Πρακτικού 15, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΩΘΑ7ΛΗ-ΕΘΙ

Σχολιάστε