Αριθμος Πρακτικού 14, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 8ης Απριλιου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας