Αριθμός Πρακτικού 14, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Απριλίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14_28_04_2020 ΜΕ ΑΔΑ