Αριθμός Πρακτικού 14, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαΐου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΦΑ7ΛΗ-ΑΜΟ-signed

Σχολιάστε