Αριθμός Πρακτικού 13, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Μαΐου 2014 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΦΘ7ΛΗ-ΦΗΦ-signed

Σχολιάστε