Αριθμός Πρακτικού 12, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Απριλίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙ0Ε7ΛΗ-Σ6Ρ-signed