Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας