Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας