Αριθμός Πρακτικού 10, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Απριλίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας