Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμος Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας