Αριθμός Πρακτικού 1, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας