Αριθμός Πρακτικού 03, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 15ης Ιανουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 03-Πρακτικά συνεδρίασης-αποφάσεις της 15ης Ιανουαρίου 2018β