ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ -ΠΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ -ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ <<ΒΕΚΟ -ΑΦΟΙ ΚΑΛΠΥΠΗ Ο.Ε.>> ΣΤΗ ΘΕΣΗ <,ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ >> ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΚΟ- ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ-AKR

Σχολιάστε