Αποσπάσματα της 16ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας( 1ο) και (2ο)

Αποσπάσματα_16ης_1

Αποσπάσματα_16ης_2

Αριθμός Απόφασης 235/2016

Αριθμός Απόφασης 236/2016

Αριθμός Απόφασης 237/2016