Αποσπάσματα της 16ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας( 1ο) και (2ο)

Αποσπάσματα_16ης_1

Αποσπάσματα_16ης_2

Αριθμός Απόφασης 235/2016

235-2016_ΩΛΥ87ΛΗ-Π8Β

Αριθμός Απόφασης 236/2016

236-2016_79Ω97ΛΗ-ΞΙΝ

Αριθμός Απόφασης 237/2016

237-2016_ΩΡ6Δ7ΛΗ-ΕΥ7