Αποσπάσματα της 15ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (1ο)

Αποσπάσματα απο Αριθμό 187 έως194

Αποσπάσματα απο Αριθμό 196 έως 205