Αποσπάσματα της 14ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα 14ης συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 174/2016

2016-174_ΩΩΘΙ7ΛΗ-Β04_ορθή_επανάληψη