Αποσπάσματα της 11ης και 12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

Αποσπάσματα_11ης  Συνεδρίασης

Αποσπάσματα_12ης  Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης 138/2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αρ.απόφασης 121/2016