Αποσπάσματα της 11ης και 12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

Αποσπάσματα_11ης  Συνεδρίασης

Αποσπάσματα_12ης  Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης 138/2016

138-2016_ΨΒ427ΛΗ-ΡΞΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αρ.απόφασης 121/2016

121-2016_7ΞΑΕ7ΛΗ-ΥΑΕ_ορθή_επανάληψη