Αποσπάσματα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αρ.80-86)

Ξ67ΛΗ-ΟΞΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 80-2017

ΩΓΩΡ7ΛΗ-ΚΣ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ 81-2017

Η7ΛΗ-ΓΘΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ 82-2017

Ω5557ΛΗ-ΩΝ4-ΑΠΟΦΑΣΗ 83-2017ΩΒ5

6ΑΧΥ7ΛΗ-2ΓΦ-ΑΠΟΦΑΣΗ 84-201773

Ω7Δ47ΛΗ-4ΣΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ 85-2017

ΨΩΚΠ7ΛΗ-832 – ΑΠΟΦΑΣΗ 86-2017