Αποσπάσματα αποφάσεων πρακτικών της 8ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

66ΩΥ7ΛΗ-Υ2Ζ- ΑΠΟΦΑΣΗ 271-2018
6Ν927ΛΗ-Π73- ΑΠΟΦΑΣΗ 272-2018
7ΖΤΧ7ΛΗ-Δ75- ΑΠΟΦΑΣΗ 273-2018
ΩΙ6Ξ7ΛΗ-ΛΙΒ- ΑΠΟΦΑΣΗ 274-2018
7ΘΖΩ7ΛΗ-4Ρ2 - ΑΠΟΦΑΣΗ 275-2018
ΩΔΕΨ7ΛΗ-ΚΨ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 276-2018
ΨΩΡΠ7ΛΗ-4ΞΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 277-2018

pdf-embedder url=”https://pste.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/Ω1ΣΔ7ΛΗ-ΥΚΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ-278-2018.pdf” title=”Ω1ΣΔ7ΛΗ-ΥΚΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 278-2018″] Ω6ΔΗ7ΛΗ-3ΗΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 279-2018
ΩΧ177ΛΗ-4ΙΖ-ΑΠΟΦΑΣΗ 280-2018
78Γ97ΛΗ-9ΞΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 281-2018
ΩΗΗΚ7ΛΗ-ΕΧ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 282-2018
ΩΝΥΗ7ΛΗ-ΟΡΠ- ΑΠΟΦΑΣΗ 283-2018
6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 284-2018
ΩΧΖ97ΛΗ-Α9Β- ΑΠΟΦΑΣΗ 285-2018
73ΟΝ7ΛΗ-3Ρ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 286-2018
ΩΗΔΜ7ΛΗ-77Θ- ΑΠΟΦΑΣΗ 287-2018
6ΤΜΦ7ΛΗ-9ΣΟ-ΑΠΟΦΑΣΗ 288-2018
ΩΤΡΤ7ΛΗ-Ο7Ψ-ΑΠΟΦΑΣΗ 289-2018
6ΚΓΡ7ΛΗ-3ΟΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 290-2018
67ΧΠ7ΛΗ-7ΩΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ 291-2018
64ΛΖ7ΛΗ-ΖΔΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 292-2018
ΩΛΔΣ7ΛΗ-ΛΞΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 293-2018
6ΡΩΦ7ΛΗ-ΚΞΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 294-2018
6ΡΦΣ7ΛΗ-ΘΝΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ 295-2018
ΩΓΩΤ7ΛΗ-ΠΙΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 296-2018
73ΨΝ7ΛΗ-7ΟΝ- ΑΠΟΦΑΣΗ 298-2018
6ΔΧΜ7ΛΗ-368- ΑΠΟΦΑΣΗ 299-2018
7ΖΥ97ΛΗ-ΩΗΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ 301-2018
7ΑΨΙ7ΛΗ-Σ5Ψ- ΑΠΟΦΑΣΗ 302-2018--
Ψ7Μ17ΛΗ-ΒΡΜ- ΑΠΟΦΑΣΗ 303-2018
ΩΟ037ΛΗ-Δ9Χ- ΑΠΟΦΑΣΗ 304-2018
Ψ6ΥΤ7ΛΗ-Μ2Φ- ΑΠΟΦΑΣΗ 305-2018
ΨΘ987ΛΗ-Ο78- ΑΠΟΦΑΣΗ 306-2018