Αποσπάσματα αποφάσεων πρακτικών της 8ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

pdf-embedder url=”https://pste.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/Ω1ΣΔ7ΛΗ-ΥΚΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ-278-2018.pdf” title=”Ω1ΣΔ7ΛΗ-ΥΚΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 278-2018″]