Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων της 9ης έκτακτης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την 15η Οκτωβρίου 2018 (307-309)