Αποσπάσματα πρακτικών αποφάσεων της 7ης έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

7ΖΦΕ7ΛΗ-4ΡΒ ΑΠΟΦΑΣΗ 164-2017

7Φ2Α7ΛΗ-Π21 ΑΠΟΦΑΣΗ 165-2017