Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 07-05-2018 (Αριθμ.157 έως 184)