Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 07-05-2018 (Αριθμ.157 έως 184)

ΩΗΣΘ7ΛΗ-Δ9Η-ΑΠΟΦΑΣΗ 157-2018
ΨΥΕΠ7ΛΗ-ΔΛΛ-ΑΠΟΦΑΣΗ 158-2018
ΩΝΨΖ7ΛΗ-45Δ-ΑΠΟΦΑΣΗ 159-2018
6Β2Ψ7ΛΗ-ΖΒΚ-ΑΠΟΦΑΣΗ 160-2018
ΨΥΖΛ7ΛΗ-811-ΑΠΟΦΑΣΗ 161-2018
9ΒΙΤ7ΛΗ-5Χ4-ΑΠΟΦΑΣΗ 162-2108
ΩΚΔ17ΛΗ-6ΙΛ-ΑΠΟΦΑΣΗ 163-2018
634Υ7ΛΗ-418 - ΑΠΟΦΑΣΗ 164-2018
ΨΠΒΘ7ΛΗ-ΡΔΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 165-2018
60597ΛΗ-ΞΘΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ 166-2018
73ΡΧ7ΛΗ-734- ΑΠΟΦΑΣΗ 167-2018
Ω3ΖΒ7ΛΗ-ΠΜΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 168-2018
75Ν97ΛΗ-Ο9Γ- ΑΠΟΦΑΣΗ 169-2018
6ΨΦΥ7ΛΗ-Ι0Ξ- ΑΠΟΦΑΣΗ 170-2018
7ΝΔΨ7ΛΗ-ΙΙΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 171-2018
ΩΔΨΕ7ΛΗ-ΖΛΧ - ΑΠΟΦΑΣΗ 172-2018
7Υ077ΛΗ-Ρ3Φ- ΑΠΟΦΑΣΗ 173-2018
ΩΗ547ΛΗ-3ΗΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 174-2018
75797ΛΗ-ΤΚΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 175-2018
7Δ0Ρ7ΛΗ-ΛΩΖ- ΑΠΟΦΑΣΗ 176-2018
7ΤΝΜ7ΛΗ-ΑΓΖ- ΑΠΟΦΑΣΗ 177-2018
60ΧΔ7ΛΗ-Φ96- ΑΠΟΦΑΣΗ 178-2018
7ΣΓΕ7ΛΗ-ΕΙΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 179-2018
ΩΡΒ67ΛΗ-Ι41- ΑΠΟΦΑΣΗ 180-2018
ΩΣΘ87ΛΗ-Ν92- ΑΠΟΦΑΣΗ 181-2018
ΩΘΔΩ7ΛΗ-ΨΜΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 182-2018--
ΩΖΣ07ΛΗ-65Α- ΑΠΟΦΑΣΗ 183-2018
Ω8ΡΛ7ΛΗ-376- ΑΠΟΦΑΣΗ 184-2018