Αποσπάσματα πρακτικών αποφάσεων της 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 2/4/2018 (απο 112 εως 138)