Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ( απο αριθμ. 40/2018 έως 80/2018)