Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την 5/3/2018 (Αποφάσεις 36-39)