Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την 5/3/2018 (Αποφάσεις 36-39)

ΑΠΟΦΑΣΗ 36-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 37-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 38-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 39-2018