Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (18/12/2017) (Αποφάσεις 278-296)

7ΣΓ17ΛΗ-ΒΓΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 278-2017

ΩΡΖΑ7ΛΗ-8Υ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 279-2017

6ΦΨΞ7ΛΗ-ΛΙ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ 280-2017

Ω1ΘΔ7ΛΗ-ΒΥ2-ΑΠΟΦΑΣΗ 281-2017

6Ζ1Ω7ΛΗ-64Ψ- ΑΠΟΦΑΣΗ 282-2017

6ΞΔΒ7ΛΗ-Ψ4Β – ΑΠΟΦΑΣΗ 283-2017

6Θ187ΛΗ-ΚΞΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ 284-2017

7ΓΑ77ΛΗ-ΦΘΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ 285-2017

ΩΣΚΓ7ΛΗ-ΑΕΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 286-2017

ΩΘΤΡ7ΛΗ-Δ77- ΑΠΟΦΑΣΗ 287-2017

6ΑΙΜ7ΛΗ-ΘΦΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 288-2017

Ω5ΣΓ7ΛΗ-ΗΤ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 289-2017

ΩΞΨΜ7ΛΗ-ΝΜΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 290-2017

ΩΡΜ47ΛΗ-ΣΓΠ- ΑΠΟΦΑΣΗ 291-2017

6ΤΝ57ΛΗ-Ρ1Θ – ΑΠΟΦΑΣΗ 292-2017

ΩΥ7Ε7ΛΗ-ΚΔΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 293-2017

7ΖΣΩ7ΛΗ-3Ψ8 -ΑΠΟΦΑΣΗ 294-2017

Ω32Ι7ΛΗ-Ξ46- ΑΠΟΦΑΣΗ 295-2017

6ΕΠΘ7ΛΗ-8Σ1-ΑΠΟΦΑΣΗ 296-2017