Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων 3ης Τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (απο αριθμ.81/2018 έως και 107/2018)