Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων 3ης Τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (απο αριθμ.81/2018 έως και 107/2018)

 

6ΘΚΞ7ΛΗ-Κ74 - ΑΠΟΦΑΣΗ 81-2018
755Ω7ΛΗ-ΜΨΤ- ΑΠΟΦΑΣΗ 82-2018
6Π6Σ7ΛΗ-5Ι2- ΑΠΟΦΑΣΗ 83-2018
ΩΙΑΨ7ΛΗ-ΞΩΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ 84-2018
6ΛΞΕ7ΛΗ-Π76- ΑΠΟΦΑΣΗ 85-2018
ΩΠ6Ζ7ΛΗ-ΣΕΔ- ΑΠΟΦΑΣΗ 86-2018
7ΤΙΧ7ΛΗ-Λ1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 87-2018
ΩΥΩ17ΛΗ-ΒΝΦ- ΑΠΟΦΑΣΗ 88-2018
75ΨΥ7ΛΗ-2ΝΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 89-2018
ΩΡΦ37ΛΗ-51Μ- ΑΠΟΦΑΣΗ 90-2018
ΩΓΜ57ΛΗ-11Ρ -ΑΠΟΦΑΣΗ 91-2018
ΩΚΘ37ΛΗ-ΔΘ4- ΑΠΟΦΑΣΗ 92-2018
6ΒΛΖ7ΛΗ-ΗΥΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 93-2018
Ω2117ΛΗ-Α9Τ- ΑΠΟΦΑΣΗ 94-2018
726Ι7ΛΗ-ΛΗΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ 95-2018
ΩΔΒ17ΛΗ-51Λ- ΑΠΟΦΑΣΗ 96-2018
Ω6ΚΥ7ΛΗ-ΑΥΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 97-2018
ΩΑΨΕ7ΛΗ-ΡΙΡ ΑΠΟΦΑΣΗ 98-2018
ΩΕΛΒ7ΛΗ-2Ο8-ΑΠΟΦΑΣΗ 99-2018
7Ζ087ΛΗ-ΛΦΜ- ΑΠΟΦΑΗ 100-2018
7ΝΩΤ7ΛΗ-Ω3Λ- ΑΠΟΦΑΣΗ 101-2018
ΩΓΟΙ7ΛΗ-45Λ - ΑΠΟΦΑΣΗ 102-2018
ΩΜΔΔ7ΛΗ-4Χ0- ΑΠΟΦΑΣΗ 103-2018
6Μ3Κ7ΛΗ-6ΒΓ-ΑΠΟΦΑΣΗ 104-2018
6Θ2Τ7ΛΗ-ΟΦΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 105-2018
6ΤΡΓ7ΛΗ-ΗΙΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 106-2018
7ΧΦΒ7ΛΗ-ΟΘΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ 107-2018