Αποσπάσματα αποφάσεων του Πρακτικού της 10ης συνεδρίασης (Τακτικής) Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 31ης Οκτωβρίου 2018 (από 338-2018 έως και 356-2018 απόφαση)

 

6ΓΨΘ7ΛΗ-8ΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ 338-2018
678Υ7ΛΗ-ΠΣ9- ΑΠΟΦΑΣΗ 339-2018
ΩΑ9Θ7ΛΗ-ΥΕΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 340-2018
ΩΝΨΞ7ΛΗ-ΓΝ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 341-2018
6Ι1Ε7ΛΗ-3Ξ0- ΑΠΟΦΑΣΗ 342-2018
Ω2Γ97ΛΗ-1ΟΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 343-2018
ΩΜΤ47ΛΗ-74Ζ- ΑΠΟΦΑΣΗ 344-2018
ΩΔΔΧ7ΛΗ-Χ1Δ- ΑΠΟΦΑΣΗ 345-2018
ΩΨ437ΛΗ-ΟΥΞ- ΑΠΟΦΑΣΗ 346-2018
ΩΒΓ47ΛΗ-Δ9Τ- ΑΠΟΦΑΣΗ 347-2018
6Ξ8Ξ7ΛΗ-ΟΝ7- ΑΠΟΦΑΣΗ 348-2018
6ΕΝ67ΛΗ-Ζ0Ι- ΑΠΟΦΑΣΗ 349-2018
Ω61Κ7ΛΗ-4Β2 - ΑΠΟΦΑΣΗ 350-2018
Ψ4Φ77ΛΗ-ΧΚ7- ΑΠΟΦΑΣΗ 351-2018
Ψ4Ε27ΛΗ-8ΜΡ - ΑΠΟΦΑΣΗ 352-2018
6ΡΖΣ7ΛΗ-1ΜΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ 353-2018
Ω9Ε17ΛΗ-ΚΑΝ- ΑΠΟΦΑΣΗ 354-2018
7ΔΑΥ7ΛΗ-ΓΡΠ - ΑΠΟΦΑΣΗ 355-2018
ΨΠ5Λ7ΛΗ-1ΣΡ - ΑΠΟΦΑΣΗ 356-2018