Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 203/2019, 204/2019, 206/2019, 210/2019, 211/2019, 212/2019, 214-222/2019, 226/2019-240/2019, 243/2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 203_2019 ΩΟ3Ψ7ΛΗ-ΣΔ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 204_2019 9ΡΡ57ΛΗ-Τ4Β

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2019 Ω6ΜΣ7ΛΗ-0ΝΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ 210_209 ΩΞΝ47ΛΗ-Ρ5Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 211_2019 7ΝΓ47ΛΗ-ΔΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212_2019 9Σ9Π7ΛΗ-ΑΗΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 214_2019 ΩΘΦ47ΛΗ-543

ΑΠΟΦΑΣΗ 215_2019 97ΨΥ7ΛΗ-22Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ 216_2019 92ΟΡ7ΛΗ-26Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ 217_2019 ΨΦ187ΛΗ-ΘΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 218_2019 ΨΡ807ΛΗ-Λ2Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ 219_2019 ΨΞΚΧ7ΛΗ-9ΞΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 220_2019 Ω9ΩΝ7ΛΗ-ΙΘ5

ΑΠΟΦΑΣΗ 221_2019 6ΟΧΠ7ΛΗ-Θ0Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 222_2019 644Υ7ΛΗ-3ΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 226_2019 6ΒΘΓ7ΛΗ-ΔΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 227_2019 9ΧΤΣ7ΛΗ-8ΚΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 228_2019 91Ξ17ΛΗ-Δ98

ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2019 6Υ137ΛΗ-ΞΔΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 230_2019 Ψ74Σ7ΛΗ-ΜΓ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 231_2019 Ψ8237ΛΗ-ΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 232_2019 Ω0Ο07ΛΗ-ΔΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 233_2019 Ψ7Β67ΛΗ-Χ3Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ 234_2019 970Φ7ΛΗ-3ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 235_2019 6ΕΓΨ7ΛΗ-Ε3Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 236_2019 6ΗΧΦ7ΛΗ-96Ξ-1

ΑΠΟΦΑΣΗ 237_2019 ΨΜΗΜ7ΛΗ-ΑΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2019 ΩΖΜΗ7ΛΗ-9Β4

ΑΠΟΦΑΣΗ 239_2019 9ΥΛ77ΛΗ-1ΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 240_2019 ΩΝΞΛ7ΛΗ-ΘΤΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2019 Ρ46Θ7ΛΗ-ΘΦΥ