Αποσπάσματα αποφάσεων από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αρ. Αποφ. 203/2019, 204/2019, 206/2019, 210/2019, 211/2019, 212/2019, 214-222/2019, 226/2019-240/2019, 243/2019)