Αποσπάσματα αποφάσεων απο το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης (Ειδικής) της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αριθμός Αποφάσεων 199 και 200)

Ω8ΘΘ7ΛΗ-ΖΞ5 ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2019

 

69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 200_2019