Αποσπάσματα αποφάσεων 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 13-2-2017

Αποσπάσματα αποφάσεων 1ης Τακτικής συνεδρίασης