ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του αποσπάσματος αποφάσεων από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης (Τακτική) της 21ης Ιουνίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(Αριθμός Απόφασης 124/2019)