Απόσπασμα απο το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης (Τακτική) της 28ης Φεβρουαρίου 2019, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας