Αποφάσεις της 6ης και της 7ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποσπάσματα_6ης_συνεδρίασης_2016

Αποσπάσματα_7ης_συνεδρίασης_2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 70/2016

70-2016_οε_6ΟΩΧ7ΛΗ-44Σ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρ.απόφασης 96/2016

96-2016_οε_9ΙΞΠ7ΛΗ-Α99