Αποφάσεις Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠ. 4.1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠ. 4.1 - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σχολιάστε