Απόφαση υπαγωγής και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 796,95 kWp¨ της εταιρίας με επωνυμία¨ΚΩΠΑΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.¨ με το διακριτικό τίτλο «ΚΩΠΑΙΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση ¨Στρώμα Κούτσι¨ της Τ.Κ. Κάστρου, της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2019_518_ΚΩΠΑΙΑ Α.Ε._ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑΦ.Σ. ΘΕΣΗ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΥΤΣΙ Δ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ_Ψ6ΩΙ7ΛΗ-ΖΔ1 (1)

Σχολιάστε