Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον ορισμό Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

 
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο