Αποφάσεις 260/2017 10ης Ειδικής Συνεδρίασης, 261/2017 και 262/2017 11ης Ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΨΤΤΡ7ΛΗ-6Λ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 260-2017

7Σ8Ρ7ΛΗ-Ο1Ψ-ΑΠΟΦΑΣΗ 261-2017

ΩΙ957ΛΗ-Τ0Γ- ΑΠΟΦΑΣΗ 262-2017