Ανακλήσεις Αποφάσεων Έγκρισης Πράξης- Απένταξη Νέου Γεωργού δικαιούχων ενίσχυσης της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020