Ανάκληση απόφασης έγκρισης πράξης – απένταξη νέου γεωργού δικαιούχου ενίσχυσης από το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» 1η Πρόσκληση – Έτος 2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (1)

Σχολιάστε