Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “SOL HELLAS A.E.”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOL HELLAS AE