Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “MONOTEZ A.E”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ MONOTEZ A.E ΄΄