Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 85676/30-7-2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Βελτίωση Εθν. Οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης, τμήμα Αγ. Κωνσταντίνος – Καμένα Βούρλα» (όπως ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Κνημίδα

ΑΕΠΟ- ΕΡΓΟ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε