Φάκελος ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Μεγάλο Βουνό – Ρέθι ΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας

23-01-2020 ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣ. ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε΄΄ EYBOIA.-ΑΚΡ

Σχολιάστε