Στοιχεία της μονάδας παραγωγής ΄΄ ΕΛ ΓΚΑΖ A.E.΄΄ στη θέση ΄΄ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΙ ΄΄ Δ.Ε. Θηβών του Δήμου Θηβαίων , Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΄΄ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας