Ανακοίνωση ΣΑΤΑΜΕ – Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ SYNGENTA HELLAS AEBE