4ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε.Φθιώτιδας

4ο ΔΓΠ_ΒΑΜΒΑΚΙ 2018_ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_22-10-2018