4η Συνεδρίαση 2021 – (04-06-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (διά περιφοράς)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ