3η Συνεδρίαση 2022 (13-5-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 9-5-2022)

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης (ως προς το 6ο θέμα) σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 9-5-2022)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (ημερομηνία διεξαγωγής 13-5-2022)

Πρακτικό και Αποφάσεις Συνεδρίασης της 13-5-2022