3η Συνεδρίαση 2021 – (16-04-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΣΩ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΣΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ