Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της συνεδρίασης της 19-12-2013(37ης συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε